הצהרת נגישות

1. הפלטפורמה של טופקסייט מאפשרת לבתי ספר ארגון, ניהול והנגשת התוכן הבית ספרי בצורה קלה וידודיתית לצוות המורים, התלמידים וגם הוריהם.

2. אנו עדים לדרישות תקנות נגישות השירות, לרבות תקנה 35 שעיקרי דבריה מפורסמים באתר משרד המשפטים לעניין נגישות אתרים באינטרנט ואפליקציות, שאותן יש ליישם מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנו רואים חשיבות רבה במתן שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, לרבות תלמידים, הורים ומורים במערכת החינוך, ופועלים כמיטב יכולתנו להשגת מטרה זו.

3. רכז נגישות: מר נאדר אלאפיניש

4. כתובת דוא”ל: nader@topxite.com

5. טלפון: 0506405322

6. ימי פעילות ושעות פעילות : יום רביעי, בין השעות 10:00 – 16:00

7. כיום אתר האינטרנט הבית ספרי נמצא בתהליכי שינוי במטרה להטמיע את הנחיות הנגישות לרמה AA, והוא עומד ברמה A על פי התקן הישראלי להנגשת תכנים באתרי אינטרנט ת”י 5568 ,המבוסס על הנחיות WCAG . יחד עם זאת, ולאור העובדה כי תהליך הנגשת האתר הוא תהליך מורכב, אנו מעמידים לרשות ההורים, התלמידים והמורים עם מוגבלות את האפשרות לפנות לרכז הנגישות מטעמנו במטרה לקבל משוב ו/או סיוע בהתמודדות עם התכנים הלא נגישים.